CGCTO

Terapeuta Okupazionalen Kolegioen Kontseilu Nagusia (C.G.C.T.O.), bere webgunean azaltzen den moduan, estatuko eta nazioarteko esparruetako Terapeuta Okupazionalen Elkargo Profesional edo Ofizial guztien koordinazio eta ordezkaritza organoa da. Bere funtzio nagusia okupazio terapeuten elkarte profesionalen edo ofizialen multzoa koordinatzea eta ordezkatzea da nazio eta nazioarte mailan.

2019an sortu zen, eta orduz geroztik, bere estatutuen eta bere sorrerako legearen bidez arautzen da:

  • Batzar Nagusia: gobernu organo gorena da. Beren Gobernu Batzorde edo Zuzentarau bakoitzetik aukeratutako Lan Terapeuten Lanbide Eskolen Kolegioetako presidentetza eta / edo dekanotza osatzen duten pertsona guztiek osatzen dute.
  • Zuzendaritza Batzordea: Kontseiluaren organo betearazlea da, honako hauek osatua: lehendakaritza, lehendakariordetza, idazkaria, ogasuna eta 2 kide.
Logotipo del CGCTO
CGCTO logotipoa